NMT als webserver of lokale server gebruiken (PHP scripts kunnen dan gestart worden)

Met de webserver zou je een eenvoudige website kunnen hosten (dan moet je wel in je router een poort doorzetten), of php scripts draaien om bepaalde handelingen op de NMT uit te voeren. De webserver is trouwens niet zo snel, dus zware websites draaien zal niet goed lukken!
Ik ga zelf proberen om met PHP scripts een eenvoudige lijst met films weer te geven, met de mogelijkheid om aan te geven of de film al is bekeken. Misschien is het ook mogelijk om een jukebox te maken met PHP scripts...

Ik heb zelf eerst de webserver geinstalleerd met de Linux commando's, en kwam er later achter dat het ook mogelijk is met de NMT Community software Installer
Na het installeren met de Comm. soft. installer is de NMT webserver bereikbaar met: http://IP_ADRES_NMT:8080/
De webbladzijden kun je in deze map zetten: /share/Apps/Webserver/website/

Om deze bladzijden vanaf internet beschikbaar te krijgen moet je dan poort 8080 doorzetten naar de NMT.

Met de hand installeren voor de linux liefhebbers :-)

LET OP: Bij onderstaande methode is het bijzonder handig wat kennis te hebben van linux!!

Het is mogelijk je NMT bestanden flink om zeep te helpen...

Zie ook: http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=11816

Mappen maken:
Met telnet deze commando's geven (of via Windows verkenner deze mappen en bestanden maken):
mkdir /share/www
mkdir /share/www/localhost

Bestand maken (kan ook via verkenner): /share/www/httpd.conf
touch /share/www/httpd.conf

Ik kreeg zelf de melding dat ik niet genoeg rechten had om het bestand aan te passen, rechten aanpassen met: chmod 777 
/share/www/httpd.conf

Zet in httpd.conf:
Port 8082
Listen 8082
<VirtualHost *:8082>
    ScriptAlias /php/ /mnt/syb8634/server/
    AddType application/x-httpd-php5 .php
    Action application/x-httpd-php5 /php/php5-cgi
    DocumentRoot /share/www/localhost
    DirectoryIndex index.php index.html
</VirtualHost>
<Directory /share/www/localhost>
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
</Directory>


Bestand maken: /share/www/localhost/index.php
touch /share/www/localhost/index.php

Ik kreeg zelf de melding dat ik niet genoeg rechten had om het bestand aan te passen, rechten aanpassen met: chmod 777 /share/www/index.php

Zet in index.php:
<?php
phpinfo();
?>


Starten en stoppen van server (niet echt nodig denk ik):
/mnt/syb8634/server/clutch start
/mnt/syb8634/server/clutch stop


Ik heb zelf het bestand : 
/mnt/syb8634/server/php5server/httpd.conf
nog even gekopieerd naar (als backup): 
/mnt/syb8634/server/php5server/httpd_org.conf

Het httpd.conf bestand van de NMT aanpassen:
Kopieer het httpd.conf bestand naar de /share map:
cp -P /mnt/syb8634/server/php5server/httpd.conf /share/
chmod o+w /share/httpd.conf

Deze regel toevoegen in het /share/httpd.conf bestand:
Include /share/www/httpd.conf

NA deze regel:
Include httpd_inc.conf

Bestand terug kopieren:
chmod o-w /share/httpd.conf
cp -P /share/httpd.conf /mnt/syb8634/server/php5server/


Server even stoppen en starten:
/mnt/syb8634/server/clutch stop
/mnt/syb8634/server/clutch start


Testen:
Ga met je browser naar:
http://URL_VAN_NMT:8082/index.php