Inleiding

Het is mogelijk een Raspberry Pi als print server te gebruiken! Daardoor kun je via het netwerk of draadloos een USB printer gebruiken die zelf geen netwerk of wifi mogelijkheden heeft!

Websites

http://blog.pi3g.com/2013/08/using-the-raspberry-pi-as-cups-print-server-for-windows-and-apple-mac-airprint/

http://computertotaal.nl/overige-elektronica/raspberry-pi-als-printserver-deel-je-printer-dankzij-een-linux-server-63066

Installeren

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install avahi-daemon cups cups-pdf python-cups

Rechten instellen:
sudo adduser pi lpadmin

Printer instellingen op de RPI beheren

Je zou nu al op de Raspberry Pi de printer kunnen beheren.
Ga met remote desktop naar de PI. Open een browser, en dan de link: 127.0.0.1:631

Vanaf andere pc's de printer instellingen kunnen instellen

Het is handiger om het printer beheer rechtstreeks vanaf een pc te doen (in een webbrowser). Wijzig daarvoor het configuratie bestand:
sudo nano /etc/cups/cupsd.conf

Zet een # teken voor deze regel:
#Listen localhost:631

Voeg daarna de volgende regel toe:
Port 631

Daarna voegen we in een aantal secties de regel Allow @Local toe. Dat ziet er als volgt uit:

# Only listen for connections from the local machine.
#Listen localhost:631
#CHANGED TO LISTEN TO LOCAL LAN
Port 631
# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>

# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow @Local
</Location>

Als laatste de printerserver opnieuw starten:
sudo service cups restart

Je kunt nu in je browser het printer beheer openen (IP adres wijzigen in IP adres van RPI): https://192.168.2.100:631/
En dan de printer toevoegen en testen.

Printer delen met samba

Als de printer gedeeld wordt op Windows PC's, dan is het handig om de printer te delen met het Samba protocol. Dat kun je installeren met deze commando's:
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba

Vervolgens kun je op een Windows PC de printer erg makkelijk vinden via het printer beheer!